ЗВІТ

завідувача дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) комбінованого типу № 21 «Малятко»

Білоцерківської міської ради Київської області

Люкшиної Олени Вікторівни

про свою діяльність

за 2019-2020 н.р.

Інформація про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 21 “Малятко” підпорядкований управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області

Юридична адреса дошкільного закладу: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 10, загальний телефон 34-84-09, телефон завідувача

34-89-41

Дошкільний заклад визнаний як юридична особа, зареєстрований Статут дошкільного навчального закладу, рішення виконкому Білоцерківської міської ради від 01.12.2016 р. № 356-20-VІІ

Дошкільний заклад функціонує з 1968 року.

Керівництво закладом здійснює завідувач Люкшина Олена Вікторівна. Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту», на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 р. № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005року № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», з метою утвердження демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного й громадського контролю за прозорістю управлінських рішень, організованого проведення звіту та оприлюднення інформації про використання благодійних і спонсорських внесків керівників закладів освіти, наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 10.05.2018 р. № 81 «Про організацію та проведення звітування керівників дошкільної, загальної середньої освіти»,

Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 420 місць.

Наповнюваність дошкільного навчального закладу – функціонує 14 вікових груп, з яких:

 • 2 групи раннього віку;

 • 12 груп дошкільного віку із них:

6 груп компенсуючого типу : 3 групи для дітей з вадами мовлення, 2 для дітей із затримкою психічного розвитку, 1 група для дітей із порушенням опорно-рухового апарату.

На базі закладу діє два 1-х класи БЦ ЗОШ № 5.

Загальна кількість дітей станом на 30.05.2020 року складає 331 осіб, з них 55 дітей раннього віку, 231 дітей дошкільного віку та 55 дітей 7-го року життя (1 клас).

Заклад працює за 10,5 годинним режимом роботи, має чергову групу з 12-ти годинним режимом роботи.

Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Предметно-розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям та вимогам Базового компоненту дошкільної освіти.

Для занять дітей створені всі оптимальні умови, а саме обладнані спеціальні приміщення:

 • 2 музичні та 2 спортивні зали;

 • кабінет практичного психолога, кабінети вчителів-логопедів; вчителів-дефектологів;

 • методичний кабінет та медичний блок;

 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

 • спортивний та ігрові майданчики;

 • етнографічний центр «Українська світлиця»;

 • Сенсорна кімната.

Пріоритетні напрями діяльності дошкільного навчального закладу

 • Інтеграція дітей з особливостями психофізичного розвитку в активне життя суспільства шляхом їх навчання та виховання в дошкільному закладі.

 • Зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я кожного вихованця на засадах ефективної діагностики та корекції.

 • Впровадження в практику роботи індивідуальних технологій виховання і навчання.


Напрями діяльності дошкільного закладу

 • Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного закладу з метою реалізації особистісного потенціалу кожного вихованця, в тому числі дітей з особливими освітніми потребами та отримання дітьми дошкільної освіти, корекційного навчання, повноцінного фізичного і духовного розвитку відповідно Базового компоненту дошкільної освіти, Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322 та комплексної Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».


 • Використовувати нові підходи і шляхи до виховання у дошкільників патріотизму, як почуття і як базової якості особистості. Сприяти формуванню у дітей ціннісного ставлення до Українського народу, Батьківщини, держави, нації.


 • Спрямувати роботу педагогічного колективу на підтримку батьків вихованців, сприяти підвищенню їх рівня компетентності у догляді, вихованні та розвитку дітей, залучаючи до активної участі в освітньому процесі.


 • Запроваджувати в освітній процес сучасні науково-методичні підходи щодо мовленнєвого розвитку дошкільників, урізноманітнювати напрями, форми, методи, зміст діяльності. Забезпечувати гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та успішний старт шкільного життя в умовах безперервної освіти.

Забезпечення обов’язковості дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні.

Великого значення надаємо розв’язанню проблеми отримання рівного доступу дітей до якісної освіти з раннього віку, адже рівний старт - є запорукою успішного навчання дитини в школі.

Разом з педагогічним колективом на практиці підтверджуємо пріоритетність дошкільної освіти в єдиній системі безперервної освіти, основним критерієм якої є своєчасне становлення і повноцінний розвиток особистості. З цією метою двічі на рік здійснюємо соціально-педагогічний патронаж. І слід відмітити, що всі діти 5-річного віку, які проживають в нашому мікрорайоні є на обліку в закладі, охоплені дошкільною освітою про що свідчить наповнюваність старших груп. Як керівник, створюю необхідні умови для охоплення дітей нашого мікрорайону освітніми послугами, підготовкою до навчання в школі – це проведення днів відкритих дверей, спортивних та музичних свят, спортивних змагань, функціонує консультативний центр для батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад.

Створення умов для варіативності проведення освітнього процесу, упровадження інноваційних педагогічних технологій.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує дошкільну освіту на рівні вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, освітньо-виховний процес здійснювався на основі програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. Педагогічний колектив «Малятко» поглиблено працює над проблемою «Впровадження медико-педагогічної технології “ПіснеЗнайка” в практику роботи сучасного дошкільного закладу».

Освітній процес в закладі сплановано відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» від 02.07.2019 р. № 1/9-419.

Основна концепція в роботі: любов і повага до дитини, яка стоїть у центрі педагогічної системи, звернення до її внутрішнього світу, опора на її сили з урахуванням природо відповідності, потенційних можливостей дітей.

Усі інноваційні пошуки спрямовуються на утвердження головної цінності орієнтації на дитину, її особистості, індивідуальність, творчий потенціал.

Навчально-виховний процес закладу ґрунтується на особистісно-орієнтованому підході до дітей, вихованні здорової та соціально компетентної особистості, розвитку її творчої спрямованості, розкритті потенціальних можливостей при збереженні дитячої субкультури. Педагогічний колектив закладу протягом року працював над ефективним засвоєнням вихованцями навчально-виховних та компенсаційно-керекційних завдань, виробляв відповідну оптимальну стратегію, проектував шляхи навчання, виховання, реабілітації та адаптації кожної дитини, обирав ефективні форми і методи навчально-виховного процесу.

Педагогічний колектив створював сприятливі умови для збереження та зміцнення здоров’я вихованців, формував у дітей валеологічну свідомість, мотивацію здорового способу життя, активну життєву позицію щодо власного здоров’я та безпеки. Особливу увагу приділяли забезпеченню відповідних умов для здобуття дошкільної освіти дітей з особливими потребами, надаючи фахову психолого-медико-педагогічну допомогу родинам у вихованні і розвитку дітей. Педагогічний колектив здійснював інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими потребами та дітей з особливостями психофізичного розвитку та інтеграції їх у навчально-виховний процес сучасного освітнього закладу з метою соціалізації, адаптації до суспільного життя. На засадах етнопедагогіки здійснювали патріотичне виховання дошкільників, формуючи почуття національної самосвідомості, належності до рідної землі, українського народу, формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду. У спеціально організованому мовленнєвому середовищі в процесі життєдіяльності дитини забезпечували мовленнєвий розвиток особистості.

З метою виконання вищезгаданих завдань проведено педагогічні ради, семінари-практикуми, тренінг, консультації, колективні перегляди занять та розваг, які сприяли забезпеченню високої інформаційної насиченості змісту методичної роботи, її відповідності поставленій меті і завданням, поглиблення її науковості та практичної спрямованості.

Для реалізації завдань освітньої лінії “Шахи” варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти сприяє впровадження Програми та методичних рекомендацій з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи, а також Програми “Цікаві шашаки”з навчання дітей старшого дошкільного віку грі в шашки.

З метою розвитку творчих здібностей дошкільників та відповідно вимог програми у закладі створено розвивальний простір для формування повноцінної життєтворчої особистості дитини. В закладі було організовано роботу гуртків: «Весела англійська», цирковий гурток «Танцювальна ексцентрика».

Методичний кабінет поновлено методичними розробками, методичними посібниками, літературою, наочним матеріалом, розроблено методичні рекомендації для вихователів щодо організації освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. Педагоги мають можливість вибору, якою програмою користуватися, і які інноваційні технології впроваджувати, враховуючи вік дітей, їх інтереси, здібності, нахили.

Авторським колективом вчителів-логопедів Скрипак В.І., Михайленко І.А. розроблено навчальний посібник з розвитку мовлення дошкільнят 4-5 років “ Мій розумний зошит ” у двох частинах “ Розмовлялочка ” та “ Звучалочка ” схвалений МОН України від 14.07.2017 року. Виставка презентація власних посібників на обласних курсах підвищення кваліфікації у м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Житомир, м. Херсон, м. Вишневе, м. Скадовськ, м. Чернігів.

Вчителі-логопеди : Скрипак В.І., Михайленко І.А. брали участь: у 24 форумі видавців та 12 Львівському міжнародному фестивалі , Всеукраїнському Дні дошкілля у м. Києві. Практичний психолог Піщик В.В. та вихователь-методист Новосельська І.О. у спеціальному тренінгу для працівників освітньої сфери “Інклюзивний простір. Практичні кроки ”.

Матеріально-технічне забезпечення дошкільного навчального закладу

Приміщення закладу розташоване на території 1,2 га, на якій росте понад 110 дерев, різноманітні кущі, багаторічні та однорічні квіти. Загальна площа території становить 12229 м2.

Усі приміщення закладу відповідають державним санітарно-гігієнічним нормативам, загальний стан приміщень має задовільний стан. Адміністрацією закладу розроблені заходи щодо усунень розпоряджень СЕС, пожежного нагляду та охорони праці.

Матеріально-технічне забезпечення постійно поліпшується, чому сприяє безупинна робота в цьому напрямку адміністрації закладу та батьків. В дошкільному закладі в 2017-2018 н.р. було проведено та закуплено будівельні матеріали та влаштування двох кабінетів логопедичних та кабінет дефектолога (закуплено гіпсокартон, вхідні двері, грунтівка, фарба, сатенгіпс, металевий каркас) на суму 18000 тис. грн. зроблені ремонтні роботи: коридор старого корпуса, ізолятор, вихід з медичної кімнати; придбано лінолеум, будівельні матеріали на суму 8495 тис. Грн.; закуплено (вогнегасники, лопати) для комплектації пожежного щитка – на суму 3160 тис. грн., придбана кухонна шафа в середню групу № 1 - 5000 грн., замінено дві електрокомфорки – 3600 тис. грн., закуплено енергозберігаючі прилади (світильники, та комплектуючі) водопідігрівач на суму 4955 грн., шифер – 7425 тис. грн., а також придбано миючі засоби на суму – 15204 грн., за рахунок батьківських коштів, БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 21 «МАЛЯТКО».

Адміністрація та педагогічний колектив висловлює щиру подяку всім батькам за підтримку закладу під час підготовки до нового навчального року, за покращення матеріально-технічної бази закладу та створення сучасного естетичного середовища.

Дошкільний навчальний заклад має три комп'ютери, два принтери з функціями ксероксу. Заклад підключено до соціальної мережі Інтернет з особистою поштовою електронною скринькою (dnz21malyatko@ukr.net), має власний сайт (http://bilatserkva-dnz21.edukit.kiev.ua/) з 01.09.2012 року. Інформаційно-комунікаційні технології ефективно використовуються як у педагогічному процесі, так і в управлінській діяльності.

Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу

Дошкільний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Загальна кількість педагогічних працівників – 48 осіб.

Завідувач закладу – Люкшина Олена Вікторівна, освіта повна вища, стаж педагогічної роботи – 22рік , стаж роботи на посаді керівника – 3 роки.

 • Вихователі-методисти :

 • Новосельська Ірина Олексіївна, освіта повна вища, стаж педагогічної роботи – 36 роки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»;

 • Тимошенко Галина Володимирівна, освіта повна вища педагогічна, стаж педагогічної роботи – 27 роки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

 • Вихователі – 30 осіб із них: “спеціаліст вищої категорії “ 2, “ спеціаліст першої категорії ”- 3, “ спеціаліст другої категорії ” - 11 осіб.

 • Учителі - логопеди - 6 осіб із них :“ спеціаліст вищої категорії “ 2, “ спеціаліст першої категорії ”- 0, спеціаліст другої категорії ” - 3 особи.

 • вчителі-дефектологи - 2 осіб із них:“ спеціаліст вищої категорії “ 1, “ спеціаліст ”- 1.

 • інструктори з фізичної культури — 2 , Чернова Ірина Петрівна - освіта повна вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», стаж педагогічної роботи – 24 роки;

 • Музичні керівники – 3 осіб, Драмарецька Наталія Петрівна, освіта повна вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії», стаж педагогічної роботи – 4 роки; Дідківська Ганна Володимирівна, освіта базова вища, 7-й тарифний розряд, стаж педагогічної роботи – 5 років, Котелянець Жанна Георгіївна, освіта неповна вища педагогічна, 7-й тарифний розряд , стаж педагогічної роботи – 42 роки .

 • Практичний психолог – Піщик Вікторія Валеріївна, освіта повна вища педагогічна, стаж роботи на посаді практичного психолога – 15 років, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

 • Керівники гуртків - 2 особи, Клєщіна Н.В. керівник гуртка “ Танцювальна ексцентрика ” та Василенко Т.М. - керівник гуртка “ Весела англійська ”.

Педагогічний стаж більшості працівників перевищує 18 років. Атестація та організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється згідно нормативних вимог та у відповідності до перспективного плану 1 раз на 5 років.

При розстановці педагогічних кадрів враховується їх кваліфікаційний рівень, стаж педагогічної роботи, психологічна сумісність.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами відповідає штатному розпису. Вакансії відсутні.

Працює в закладі 94 працівників, у тому числі:

педагогічних працівників - 48;

адміністрації — 4;

лікар-1;

сестра медична старша – 2;

сестра медична з дієтичного харчування – 1;

вихователів - 29

вчителів – логопедів — 6;

вчителів-дефектологів — 2;

інструктор з фізичної культури – 2;

практичний психолог – 1;

музичні керівники – 3;

керівник гуртка – 2.

Атестація педагогічних працівників

Контроль атестації педагогічних працівників здійснюється керівником відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 06.10.2010 р. № 930 (із змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р., № 1473). До роботи в атестаційній комісії залучаються найбільш професійні, компетентні, висококваліфіковані працівники.

Керівник контролює своєчасне підвищення фахового рівня педагогічними працівниками шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, воно проводиться згідно із затвердженим наказом по закладу планом-графіком, також здійснюється контроль за атестацією педагогічних працівників, згідно складеного та затвердженого наказом перспективного плану атестації педагогічних працівників.

Освітній рівень педагогічних працівників становить:

повна вища освіта - 29 - (61 %)

базова вища – 6 – (12%)

неповна вища освіта - 13 - (27 %)

Адміністрацією закладу створено педагогічним працівникам всі умови для плідної праці, з урахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи. В цілому робота колективу закладу відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей.

Медичне обслуговування дітей в закладі проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 року за №826 «Порядок медичного обслуговування дітей в дошкільних навчальних закладах» включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями.

Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі здійснюють медичні працівники:

 • лікар-педіатр Буглак Л.Ф., стаж роботи 38 років, вища категорія.

 • сестра медична з дієтичного харчування Черноусова О.А. , стаж роботи 10 років.

 • сестра медична старша Матюнка О.М , стаж роботи 2 роки.

 • сестра медична старша Соботюк Н.І. , стаж роботи 27 років.

Медичні працівники дошкільного закладу щорічно проводять моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надають їм невідкладну медичну допомогу, проводять лікувально-оздоровчі заходи,оцінюють їх ефективність, здійснюють контроль за організацією харчування,дотриманням раціонального рухового режиму, медичний контроль за виконанням стаціонарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; проводять санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, вихованців, працівників закладу. Стежать за вчасним проходженням працівниками медоглядів. Важливим елементом фізичного розвитку дітей є оптимальний збалансований раціон трьох - разового харчування. Тому для дітей із захворюваннями кишково-шлункового тракту організоване дієтичне харчування з урахуванням рекомендації лікаря. На протязі навчального року проблем з неякісним харчуванням не було.

Харчування дітей в закладі проводиться відповідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства охорони здоров'я від 17.04.2006 р., № 298/227 (із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я № 202/165 (z0440-13) від 26.02.2013 р.) і відповідно виділених коштів з місцевого бюджету.

Дані моніторингу стану здоров'я

дітей та відвідування закладуДотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом, медичними працівниками працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Організація роботи з питань охорони праці пожежної безпеки, техніки безпеки, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності закладу працівників та дітей здійснюються у відповідності до посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці. Протипожежний стан закладу задовільний. Інструктаж з працівниками здійснюється згідно графіків.

Розроблені методичні рекомендації з питань навчання дітей особистої безпеки і безпеки оточуючих. Постійно проводиться з дітьми відповідна робота на заняттях та в повсякденному житті з використанням художньої літератури та ілюстративного матеріалу. Широко пропагується ця робота і серед батьків вихованців.

Енергосистема, система водопостачання, опалювальна та каналізаційна системи знаходяться в задовільному стані. Всі вікові групи укомплектовані згідно нормативних вимог м’яким та твердим інвентарем.

Надання соціальної підтримки та соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

В дошкільному закладі перебувають діти з малозабезпечених сімей та діти напівсироти. Основна концепція, якої дотримується колектив, любов і повага до кожної дитини не залежно від її соціального статусу. Працівники закладу докладають багато зусиль для створення психологічного комфорту, щоб діти відчували себе прийнятими, зрозумілими, захищеними. Особлива увага приділяється роботі з неповними сім’ями. Протягом року працювали консультативні пункти, діяв інформаційний куточок «Батьківська скринька».

Слід відмітити, що педагоги нашого закладу до Дня працівників освіти були нагороджені грамотами та отримали премії за сумлінну працю в розмірі 100% посадового окладу. На оздоровлення під час щорічних відпусток, також, виділяється 100% посадового окладу педагогічним працівникам та техпрацівникам в розмірі 50% посадового окладу..

Протягом навчального року з боку батьків звернень та зауважень з питань діяльності дошкільного навчального закладу не було. За звітний період в дошкільному навчальному закладі була проведена вищевказана робота.

Слід зазначити, що керівником закладу впроваджуються сучасні форми і методи управлінської діяльності, пропагуються досягнення педагогічного колективу на методичних об’єднаннях міста, в періодичній пресі. Тому слід відмітити те, що сьогодні дошкільний заклад та педагогічний колектив має належний імідж, як у мікрорайоні, так і у місті. Це досягнення злагодженої роботи батьківської громадськості, працівників та адміністрації.
Завідувач закладу дошкільної

освіти О.В.Люкшина
2015

2016

2017

Всього випадків

На 1000 дітей

Всього випадків

На 1000 дітей

Всього випадків

На 1000 дітей

Всього випадків захворюваності

154

542,2

131

496,2

161

572,9

Респіраторні захворювання

145

510,5

125

468,1

124

441,2

Інфекційні:

9

31,6

6

22,4

8

28,4

вітряна віспа

4

14

1

3,7

2

7,1

кашлюк

-

-

-

-

-

-

червінка

-

-

-

-

-

-

ентероколіт

5

17,6

5

18,7

3

10,6

дизентерія

-

-

-

-

-

-

скарлатина

-

-

-

-

3

10,6

Рік

Показники

2015

2016

2017

Фактично проведено дітоднів

46970

46544

48330

Дошкільні групи

41423

41759

42387

Групи раннього віку

5547

4785

5943

Середньосписочний склад дітей:

284

267

281

Дошкільні групи

247

241

260

Групи раннього віку

37

25

47

Групи здоров'я

2015

2016

2017

І група

48

71

63

ІІ група

167

125

164

ІІІ група

26

28

22

IV група

10

8

11

Кiлькiсть переглядiв: 543

Коментарi


2015

2016

2017

Середньосписковий склад

284

267

281

Середня кількість днів, пропущених 1 дитиною

116

93

76

Середня кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі

4,9

6,5

9,1

Середня кількість днів відвідування закладу 1 дитиною

157

174

172

Рівень загальної кількості захворюваності (на 1 тис. діт.)

510,5

496,2

572,9

Кількість випадків захворювань

154

131

161

Рівень патології

64,5

70,9

40,6

Індекс здоров'я

55,1

57,3

28,1

Коефіцієнт зайнятості місця

53,6

60,6

69,3

Укомплектованість закладу

124

115

131

Попередня Травень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31