• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Батьківство в радість

Хай батьківство буде в радість

Сім’я – найдавніший винахід цивілізації, найбільш стабільна, природна та ефективна форма моногамного об’єднання людей протилежної статті на основі взаєморозуміння, поваги й любові. Головне призначення сім’ї – народження та виховання дітей. Родина є основним соціальним інститутом відповідальним за виховання зростаючої особистості. Модернізація дошкільної освіти не може не торкнутися сучасної сім’ї, залишити родину стороннім спостерігачем змін, що відбуваються у першій її ланці, не торкнутися її інтересів. Батьки повинні бути активними учасниками процесу оновлення змісту, форм і методів освіти своїх дітей, а педагоги мають підтримувати бажання батьків перенести доцільне в практику сімейного виховання. Об’єднання зусиль допоможе створити широкий розвивальний простір, сприятливий для повноцінного буття дитини в сім’ї та дитячому садку, розкриттю нею своїх сутнісних сил, становленню як активного суб’єкта індивідуальної та колективної діяльності. Впровадження Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції) потребує оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками, зміни її векторів та акцентів, осучаснення предмета розмов, розширення спектра життєво важливих проблем, надання більшої щирості й відвертості зустрічам, їх конструктивності, неформалізованості. Сьогодні вкрай важливо узгодити позиції та очікування педагогів і батьків, принаймі, з основних напрямків, гуманізувати взаємодію, налаштуватися на потребу професійного та особистісного самовдосконалення. На часі складна й відповідальна просвітницька робота дошкільного закладу спрямована на розширення й поглиблення уявлень членів родини про сучасні навчальні заклади, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистому становленні, сутність компетентності як інтегровану якість особистості. Важливо, щоб не лише педагоги, а й батьки були зацікавлені в такій співдружності й розглядали дошкільний заклад не як «камеру схову для дітей», а як соціокультурну установу, у якій розвиваються, навчаються, виховуються діти і дорослі. Саме так, педагоги навчальних закладів змушені працювати над проблемою підвищення педагогічної культури молодих батьків, бо немає таких навчальних програм, які б змогли навчити юнака бути батьком, а дівчину – матір’ю. Девізом нашої роботи є: «Ставитись до батьків: нетерплячих – терпеливо, сором’язливих – турботливо, розгніваних – доброзичливо, образливих – толерантно, грубих – витримано, вимогливих – делікатно. І до всіх , до всіх разом уважно!» .

Шановні батьки! На вас покладена велика місія творення громадян України. Однак цю відповідальну працю з підготовки дітей до успішного самостійного життя ви маєте здійснювати спільно з висококваліфікованими педагогами дитячих садків.

То ж, шановні батьки, єднаймо зусилля у вихованні та навчанні дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 972

Коментарi